rüzgar enerjisi



Rüzgar enerjisi, yer yüzeyinin düzensiz bir şekilde ısınması ve soğuması sonucu atmosferik basınç alanları oluşur, yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına hava akışı rüzgarları meydana getirir , bundan enerji elde edilme islemide ruzgar enerjisidir

Sena Işık | 28/01/2018 02:29