Ömer Faruk Kandilci
23/01/2018 15:08:38
Termodinamik Özellik Tabloları Ve Diyagramları,

Termodinamik Özellik Tabloları Ve Diyagramları

Tablo A–1 Mol kütlesi, gaz sabiti ve kritik-nokta özellikleri

Tablo A–2 Bilinen bazı gazların ideal-gaz özgül ısınma

Tablo A–3 Bilinen bazı sıvı, katı ve yiyeceklerin özellikleri

Tablo A–4 Doymuş su - Sıcaklık tablosu

Tablo A–5 Doymuş su - Basınç tablosu

Tablo A–6 Kızgın su buharı

Tablo A–7 Sıkıştırılmış Sıvı su

Tablo A–8 Doymuş buz - su buharı

Tablo A–9 Su için T-s diyagramı

Tablo A–10 Su için Mollier diyagramı

Tablo A–11 Doymuş soğutucu akışkan134a-Sıcaklık tablosu

Tablo A–12 Doymuş soğutucu akışkan134a-Basınç tablosu

Tablo A–13 Kızgın soğutucu ak›flkan-134a

Tablo A–14 Soğutucu ak›flkan-134a’ nın P-h diyagramı

Tablo A–15 Nelson–Obert genelleştirilmiş sıkıştırılabilirlik diyagramı

Tablo A–16 Yüksek seviyelerde atmosferin özellikleri

Tablo A–17 Havanın mükemmel-gaz özelikleri

Tablo A–18 N2, Azotun mükemmel gaz özelikleri

Tablo A–19 O2, Oksijenin mükemmel gaz özelikleri

Tablo A–20 CO2, Karbondioksitin mükemmel gaz özelikleri

Tablo A–21 CO, Karbon monoksitin mükemmel gaz özelikleri

Tablo A–22 H2, Hidrojenin mükemmel gaz özelikleri

Tablo A–23 H2O, Su buharının mükemmel gaz özellikleri

Tablo A–24 O, Tek atomlu oksijenin mükemmel gaz özellikleri

Tablo A–25 OH, Hidroksilin mükemmel gaz özelikleri

Tablo A–26 25°C, sıcaklık ve 1atm basınçta Oluşum entalpisi, oluşum Gibbs fonksiyonu ve mutlak entropi

Tablo A–27 Bilinen bazı yakıtların ve hidrokarbonların özelikleri

Tablo A–28 Kp denge sabitinin doğal logaritması

Tablo A–29 Genelleştirilmiş entalpi sapma diyagramı

Tablo A–30 Genelleştirilmiş entropi sapma diyagramı

Tablo A–31 1 atm toplam basınç için Psikrometrik diyagram

Tablo A–32 k  1.4 olan bir ideal gaz için bir-boyutlu, izantropik sıkıştırılabilir akış fonksiyonları

Tablo A–33 k  1.4 olan bir ideal gaz için bir boyutlu normal flok fonksiyonları

Tablo A–34 k  1.4 olan bir ideal gaz için Rayleigh akış fonksiyonları

İNDİR


Cevaplar